Indikolapsi, kristallilapsi, tähtilapsi, uudenajan lapsi, onhan näitä ja meitä. Eri vuosikymmeninä tänne syntyy erilaisia lapsia, erilaisin lahjoin, erilaisin kyvyin, erilaisin vaikeuksin ja opein, erilaisiin tehtäviin. Olen syntynyt vanhan aikakauden aurarakenteeseen, siihen oli jo sekoittunut sen ajan uuden indigoauran rakennetta, sanoisinko olleeni jollain tavalla siirtymisvaiheessa syntyessäni? Näin meistä kerrotaan auratransformaation sivuilla (löydät sieltä paljon lisää tietoa, millä kaudella sinun lapsesi on syntynyt? vastaako kuvaukset?

1987-91

Tällä ajanjaksolla syntyneillä oli vanhan aikakauden aurarakenne, johon oli sekoittunut pieni määrä uuden indigoauran rakennetta. Näiden henkilöiden on usein vaikeaa rakentaa vakaata indentiteettiä, koska heitä revitään sisäisesti moneen suuntaan. Lisäksi heidän suojansa heitä ympäröivään maailmaan ei ole erityisen vahva, minkä vuoksi he usein helposti omaksuvat vanhempiensa ja muiden ympärillään olevien ihmisten ihanteita ja toimintatapoja sen sijaan, että pyrkisivät täyttämään omia toiveitaan. Ulospäin he saattavat vaikuttaa hyvin rauhallisilta ja tyytyväisiltä – etenkin vanhempiensa silmissä – mutta usein heiltä puuttuu päättäväisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Siksi auran sopeuttaminen tai lyhyt AuraTransformaatio™-hoito saattaa auttaa näitä ihmisiä pääsemään tasapainoon oman energiansa kanssa, ja hyödyntämään oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

No. Minulle on kerrottu useita vuosia siitä millaisia erikoisia kykyjä omasin lapsena, minulle on myöhemmin kerrottu useasta lähteestä että olen parantaja, että kykenen tekemään asioita joita useat harjoitelleen eivät pysty tekemään kovadta harjoittelusta huolimatta. Olen matkalla, niinkuin me kaikki, matkalla. Olen ottanut vastaan hoitoja, olen käynyt näkijöillä selkeyttämässä tilanteitani ja selittämättömiä ahdistuskohtauksiani, olen kaivanut esille tietoa niistä entisistä elämistäni mistä minulla on karmanvelkaa, olen tehnyt paljon töitä että olen päässyt edes hieman eteenpäin polullani. Olen opetellut meditoimaan, oikeasti kuuntelemaan itseäni ja tosiaan opettelen edelleen olemaan omaitseni… olemaan omaitseni muiden seurassa. Näin minä täällä blogissani puhun teille, aika suoraan, mutta uskotte varmaan etten kykene tällaiseen puheeseen normaalissa elämässäni kuin tietyssä turvallisessa seurassa.

Koska olen jonkinverran perehtynyt näihin kaikkiin uusien aikojen lapsiin niin tottakai minulla kiinnostaa millainen tapaus se meidän perheeseen tulee. Nyt on kristallilapsien aika, siirtymäaika kristalleihin indigoista oli 04-08. 09-13 syntyneillä lapsilla on jo täysin kehittynyt kristalliaura ja keho. Nyt vuoden 2013 jälkeen syntyneillä on kristalliauran ja kehon lisäksi myös kristallisoitunut verkostoenergia, tässä enemmän:

Nämä lapset ovat siksi hyvin tietoisia siitä, kenen kanssa he viettävät aikaansa ja miksi. Lapsuudesta lähtien he tuntevat usein yhteenkuuluvuutta ihmisten kanssa, joita eivät ole fyysisessä elämässään aiemmin tavanneet, tai joihin yhteenkuuluvuuden tunne ei tunnu loogiselta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että heillä on asioista kokonaisvaltaisempi kuva; he tarkastelevat asioita laajemmassa perspektiivissä.

Olen tavannut muutamia lapsia jotka ovat edelleen täysin tietoisia alkulähteestä, siitä mistä he tulevat ja kuinka tänne tullaan uudelleen, häkellyn heistä, tulen hyvin onnellisiksi heistä, he tulevat avaamaan vielä useiden ihmisten silmiä täällä maanpäällä, niin luulen ja toivon täydestä sydämestäni.

Pysähtykää hetkeksi ja miettikää miksi me oikeasti täällä olemme? Tuhoamassa maapalloa? Entä miksi tietyllä aikakaudella syntyneillä on juuri tiettyjä ongelmia, kuka keksi adhd’n? Onko sinulla nälkä? Onko kaikkea pakko pohtia? Ei ole, eletään vain, tässä hetkessä :D

entiselämä