LASTEN OPETTAMINEN.Opettakaa lapsillenne nämä totuudet.Opettakaa lapsillenne,etteivät he tarvitse itsensä ulkopuolelta mitään ollakseen onnellisia.He eivät tarvitse ihmisiä,paikkoja eivätkä esineitä.Todellinen onni löytyy ihmisen sisimmästä.Opettakaa heille,että he ovat riittäviä itsessään.Opettakaa heille tämä,niin olette opettaneet heille paljon.Opettakaa lapsillenne,että epäonnistuminen on keksittyä,että kaikki on onnistumista,että jokainen ponnistus johtaa voittoon ja ensimmäinen niistä on yhtä kunniallinen kun viimeinenkin.Opettakaa heille tämä,niin olette opettaneet heille paljon.Opettakaa lapsillenne että he ovat syvästi yhteydessä kaikkeen elämään,että he ovat yhtä kaikkien ihmisten kanssa ja että he ei ole milloinkaan erillään Jumalasta.Opettakaa heille tämä,niin olette opettaneet heille paljon.Opettakaa lapsillenne, että he elävät suurenmoisen runsauden maailmassa, että kaikkea on riittävästi kaikille ja että antamalla saa eniten, ei keräämällä itselleen. Opettakaa heille tämä,niin olette opettaneet heille paljon.Opettakaa lapsillenne,ettei heidän tarvitse tehdä mitään tullakseen kelvollisiksi nauttiman arvokkaasta ja tyydytystä tuottavasta elämästä,ettei heidän tarvitse kilpailla kenenkään kanssa mistään ja että Jumalan siunaus on kaikkia varten.Opettakaa heille tämä niin olette opettaneet paljon.Opettakaa lapsillenne, ettei heitä koskaan tuomita, ettei heidän tarvitse olla huolissaan siitä, tekevätkö he aina kaiken oikein, ja ettei heidän tarvitse muuttaa mitään eikä “tulla paremmiksi”voidakseen olla täydellisiä ja kauniita Jumalan silmissä. Opettakaa tämä heille niin olette opettaneet paljon. Opettakaa lapsillenne,että seuraukset ja rangaistus eivät ole sama asia,etttä kuolemaa ei ole ja että Jumala ei ikinä rankaise ketään.opettakaa tämä heille,niin olette opettaneet paljon. Opettakaa lapsillenne,ettei rakkaus aseta ehtoja,ettei heidän tarvitse pelätä teidän rakkautenne eikä Jumalan rakkauden menettämistä ja että heidän oma,ilman ehtoja lahjoitettu rakkautensa on suurin lahja,jonka he voivat maailmalle antaa, Opettakaa tämä heille,niin olette opettaneet paljon.Opettakaa lapsillenne,ettei erityisyys tarkoita paremmuutta,että se joka väittää itseään paremmaksi,eivät näe ihmisiä sitä mitä todella ovat,ja että ajatuksen”minun tapani ei ole parempi,toisenlainen vain”tunnustamisella on suuri parantava vaikutus. Opettakaa tämä heille,niin olette opettaneet paljon. Opettakaa lapsillenne,ettei ole mitään mitä he eivät voi tehdä,että tietämättömyyden illuusio voidaan kitkeä maan päältä ja että ihmiset oikeastaan tarvitsee vain antaa takaisin itselleen muistuttamalla heidän mieliinsä,keitä he todella ovat. Opettakaa tämä heille,niin olette opettaneet paljon. Opettakaa nämä asiat teoin ei sanoin. Opettakaa esimerkin voimalla,ein keskustelulla,sillä lapsenne jäljittelevät tekojanne ja heistä tulee sellaisia kuin te olette. Ote kirjasta YHTEYS JUMALAAN, Neale Donald Walsch